Sprawozdanie ze szkolenia CENSA

  • Drukuj

Sprawozdanie ze szkolenia pt. Modyfikacja szkolnych programów nauczania, przygotowującego do modernizacji programów nauczania w ramach projektu: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”

 

Odkąd w naszej szkole realizujemy projekt współpracy ponadnarodowej „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” z Konservatorium w Košicach na Słowacji, staramy się dostosować tematykę dokształcania wewnątrzszkolnego do doskonalenia wiedzy i warsztatu nauczycieli w jak najwłaściwszej realizacji głównego celu projektu. Ten cel to „Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole muzycznej II stopnia (...) Będzie on realizowany poprzez cele szczegółowe, z których jeden z nich to: „modernizacja 17 istniejących programów nauczania oraz powstanie 3 nowych (...) Stąd wybór tematu szkolenia przeprowadzonego w ramach oferty Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie POPROWADZONEGO przez p. Jolantę Bedner.

Szkolenie odbyło się 5 września 2013 r. w Sali Audytoryjnej (A II 56) w godzinach od 9.00-14.00.

W szkoleniu brało udział 35 nauczycieli, wśród których przeważali ci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału  w „projekcie koszyckim”.

Modernizacja, czy powstawanie nowych programów nauczania autorstwa lub w opracowaniu nauczycieli szkoły muzycznej, to powszechność. Brak jest bowiem do wszystkich przedmiotów zawodowych propozycji programów tzw. ministerialnych. Dlatego  - praktycznie każdy z dyplomowanych lub mianowanych nauczycieli naszej szkoły ma w swoim dorobku tworzenie programu nauczania wybranej specjalności.

Szkolenie dotyczące potrzeby, a potem umiejętności wartościowej modernizacji programu nauczania, stało się kolejnym punktem - po pierwszej wizycie studyjnej w Košicach - do  właściwej w świetle obowiązujących przepisów prawnych realizacji celu projektu, ale również właściwego funkcjonowania naszej szkoły.


 

L. dz. 565/13
SZKOLENIE 5snż/13

Modyfikowanie programów nauczania

Kielce, 5 września 2013 r.

 Prowadzący:  Jolanta Bedner

 P R O G R A M

 Godz. 9.00 – 10.30

 Moduł I 

  • Programy nauczania jako narzędzie realizacji podstawy programowej
  • Programy nauczania w świetle prawa

- kierunki modyfikacji programów nauczania, wynikające ze zmian prawnych

  • Modyfikacje procedur tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania

 Godz. 10.30 – 10.45  przerwa

 Godz. 10.45 – 12.15

 Moduł II 

  • Cechy dobrego programu nauczania

- co powinny zawierać opinie o programie nauczania?

  • Organizacja  modyfikacji programów nauczania

- diagnoza czynników wpływających na programy nauczania

- obszary modyfikacji programów

- instrumentarium do modyfikacji programów

 Godz. 12.15 – 12.30  przerwa

 Godz. 12.30 – 14.00

 Moduł III   

  • Ewaluacja jako narzędzie modyfikacji programów nauczania

- od celu ewaluacji do wskazania narzędzi badań