Spotkanie informacyjne projektu

  • Drukuj

Spotkanie informacyjne projektu pn. „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”

                W Zespole Państwowych Szkól Muzycznych w Kielcach od marca 2013 roku, realizowany jest projekt pn. „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka”. Pod koniec roku szkolnego 16 czerwca br., odbyło się spotkanie informacyjne w sali kameralnej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele jak i uczniowie, zainteresowani przystąpieniem do projektu.

 

                Spotkanie rozpoczął dyrektor Artur Jaroń, omawiając istotę powstania projektu i konieczność jego prawidłowej realizacji. Następnie kierownik projektu Jerzy Kosanowski, przedstawił zadania
i rezultaty jakie są zapisane w projekcie, oraz przybliżył etap rekrutacji nauczycieli i uczniów do projektu. W kolejnym punkcie prezentacji multimedialnej, głos zabrała Katarzyna Szymczyk sp. ds. merytorycznych, dzieląc się wrażeniami z pobytu w Konserwatorium w Koszycach podczas wyjazdu nauczycieli z ZPSM. Zostały omówione możliwości współpracy z zagraniczną szkołą na Słowacji,
w szczególności możliwość stworzenia nowych programów nauczania na bazie i doświadczeniu partnera zagranicznego. Kolejnym etapem prezentacji projektu, było wystąpienie Marka Piwowarczyka moderatora platformy e-Twinnig projektu „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”. Uruchomienie platformy umożliwi nam współpracę na odległość „bliźniaczych szkół”. Spotkanie wywołało wielki entuzjazm samych zainteresowanych, którzy będą mogli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności muzyczne przystępując do projektu.

Projekt współpracy ponadnarodowej „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, z działania  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Artur Armata