Informacja z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów do warsztatów krajowych i zagranicznych

Informacja z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

uczniów do warsztatów krajowych oraz wyjazdu na warsztaty uczniowskie do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ”
w I etapie realizacji projektu (wrzesień-grudzień 2013 r.)

Kielce 20.09.2013 r.

Komisja w składzie:

 • Przewodniczący Komisji - Jerzy Kosanowski (kierownik projektu)
 • Członkowie Komisji - Katarzyna Szymczyk (koordynator ds. merytorycznych)
 • Sekretarz Komisji - Artur Armata (specjalista ds. organizacyjnych)

 

 1. Proces rekrutacji prowadzony był w okresie od 10 do 20 września 2013 r.
 2. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 10-20 września 2013 r. złożono łącznie 80 deklaracji uczestnictwa:
 • z klasy I  – 12 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy II  – 15 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy III  – 12 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy IV – 10 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy V – 13 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy VI – 18 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

3. Do  udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 74 uczniów oraz 6 uczniów na listę rezerwową:

3.1  Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 • z klasy I -  10 uczniów/uczennic
 • z klasy II -  15 uczniów/uczennic
 • z klasy III -  12 uczniów/uczennic
 • z klasy IV – 10 uczniów/uczennic
 • z klasy V – 10 uczniów/uczennic
 • z klasy VI – 17 uczniów/uczennic

3.2 Uczniowie z listy rezerwowej:

 • z klasy I -  2 uczniów/uczennic
 • z klasy V – 3 uczniów/uczennic
 • z klasy VI -  1 uczniów/uczennic

4. Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu - lista uczestników, wykaz grupy uczniów wyjazdu warsztatowego, wykaz grup warsztatów krajowych

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w  dniu 25 września 2013 r., oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.