Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 • Drukuj

Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów do warsztatów krajowych do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ” w II etapie realizacji projektu (styczeń - grudzień 2014 r.)

 

Komisja w składzie:

 • Przewodniczący Komisji – Jerzy Kosanowski – kierownik projektu
 • Członkowie Komisji – Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych
 • Sekretarz Komisji – Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych
 1. Proces rekrutacji prowadzony był w okresie od 27 stycznia do 17 lutego 2014 r.

 1. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 27.01-17.02.2014 r. złożono łącznie 13 formularzy rekrutacyjnych wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie:

 • z klasy I – 6 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy II – 3 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy III – 1 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy IV – 1 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy V – 2 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 1. Do udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 13 uczniów.

  3.1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 • z klasy I - 6 uczniów/uczennic
 • z klasy II - 3 uczniów/uczennic
 • z klasy III - 1 uczniów/uczennic
 • z klasy IV – 1 uczniów/uczennic
 • z klasy V – 2 uczniów/uczennic

3.2 Uczniowie z listy rezerwowej:

Nie dotyczy.

 4. Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu - lista uczestników

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w dniu 17 lutego 2014 r., oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.

Na tym protokół zakończono.