Wyniki II etapu rekrutacji nauczycieli na wyjazd do Koszyc

W dniu 11 kwietnia 2014 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała II etapu rekrutacji nauczycieli na wyjazd studyjny do Konserwatorium Koszyce na Słowację. Wyjazd współfinansowany jest w ramach projektu „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skład komisji rekrutacyjnej tworzyli: Jerzy Kosanowski – kierownik projektu, Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych, Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych. Do dnia 11 kwietnia 2014 r. wpłynęło 17 deklaracji uczestnictwa w projekcie. Po ocenie formalnej do projektu zakwalifikowało się 17 nauczycieli z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Lista zakwalifikowanych uczestników została wywieszona na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej projektu.

L. P.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Chmielewski Adam

2.

Ciołczyk Jacek

3.

Gajda Krzysztof

4.

Gmaj Mieczysław

5.

Jaroń Artur

6.

Jończyk Krzysztof

7.

Kasiak Agnieszka

8.

Korzeń Karolina

9.

Lipiński Wojciech

10.

Łukaszek Andrzej

11.

Maciejewska Anna

12.

Piwowarczyk Edyta

13.

Rudkowski Przemysław

14.

Swat Zbigniew

15.

Tomaszewska - Jasiak Agnieszka

16.

Wróbel Paweł

17.

Zdyb WojciechWyjazd studyjny nauczycieli do Konserwatorium w Koszycach, odbędzie się
dn. 13 kwietnia 2014 roku. Odjazd o godzinie 12.00 spod Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych ul. Wojewódzka 12 w Kielcach.

Zespół Projektowy
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”