Konkurs Wokół Bacha zespołu kameralnego

  • Drukuj

W dniach 12-13 kwietnia odbył się w Krakowie Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia. Konkurs zorganizowany przez ZPSM im.
M. Karłowicza w Krakowie pod patronatem CEA adresowany był do młodych muzyków kameralistów - instrumentalistów i wokalistów. Celem organizatorów było zainteresowanie uczniów muzyka baroku i klasycyzmu, upowszechnianie historycznych praktyk wykonawczych, propagowanie twórczości rodziny Bachów w związku z przypadającą 300-tną rocznicą urodzin Carla Philippa Emanuela Bacha.

 

W ramach projektu Tradycja – przyszłość niech połączy nas muzyka powstały w szkole zespoły kameralne grające muzykę dawną. Jeden z nich wziął udział w tym spotkaniu młodych muzyków. Zespół w składzie:

  • Elżbieta Maliszewska- gitara
  • Marcin Poński –gitara
  • Ksawery Guz – klawesyn

zaprezentował Koncert skrzypcowy d- moll J. S. Bacha w transkrypcji na dwie gitary i klawesyn. Było to duże wyzwanie, gdyż przeniesienie utworu w oryginale napisanego na skrzypce i orkiestrę smyczkową na trzy instrumenty szarpane dało nowa jakość brzmieniową, ale i też nastręczyło wiele problemów technicznych. Jury pozytywnie oceniło pomysł powstania takiego zespołu.

Ważnym elementem konkursu były warsztaty prowadzone przez jurorów. Z naszym zespołem pracowała prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesynistka z akademii Muzycznej w Krakowie. Pani profesor pochwaliła pomysł takiego zestawienia instrumentów. Pracowała z uczniami nad większą swobodą wykonawczą (kontrasty tempa miedzy częściami, większa rozpiętość dynamiczna w utworze, zróżnicowanie artykulacji).

Katarzyna Sroka