II wyjazd studyjny nauczycieli do Koszyc

W dniach 13–16.04.2014 r. odbył się drugi, ostatni już wyjazd studyjny nauczycieli ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach zaplanowany w ramach projektu Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka. Głównym celem wyjazdu, podobnie jak w ubiegłym roku, było bezpośrednie nawiązanie kontaktów między nauczycielami naszej szkoły i nauczycielami Konserwatorium w Košicach oraz zebranie materiałów do realizacji celów projektu.

Z 34 nauczycieli biorących udział w projekcie w II wyjeździe studyjnym wzięło udział 17 następujących specjalności: skrzypce, wiolonczela, gitara, fagot, obój, puzon, tuba, akordeon, organy, fortepian i nauczyciele-akompaniatorzy oraz solfeż (kształcenie słuchu).

Pierwszy dzień pobytu rozpoczął wykład dyr. Konserwatorium p. B. Buraša, w trakcie którego nastąpiła prezentacja i omówienie struktury szkolnictwa artystycznego na Słowacji, a w szczególności zasad funkcjonowania Konserwatorium w Koszycach.

Pełne sprawozdanie z wyjazdu w pliku pdf.