Wyniki uzupełniające II etapu rekrutacji warsztatów krajowych

 • Drukuj

Ogłoszenie wyników uzupełniających na podstawie protokołu z dnia 01.09.2014 roku, z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów do warsztatów krajowych oraz wyjazdu warsztatowego uczniów do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu pn.: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ” w II etapie realizacji projektu (styczeń - grudzień 2014 r.)

 Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – Jerzy Kosanowski – kierownik projektu, Członek Komisji – Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych, Sekretarz Komisji – Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych w dniu 01 września 2014 roku dokonano wyboru uczniów i uczennic do warsztatów basso continuo i warsztatów solfeżowych, warsztatów muzyki dawnej, warsztatów muzyki rozrywkowej oraz warsztatów kameralnych trio fortepianowe i kwartet smyczkowy. Dokonany został również wybór uczestników na wyjazd warsztatowy uczniów do Konserwatorium Koszyce na Słowacji realizowanych w ramach projektu współpracy ponadnarodowej: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Proces rekrutacji prowadzony był w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 01.08-31.08.2014 r. złożono łącznie 66 formularzy rekrutacyjnych.

 • z klasy I – 18 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy II – 10 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy III – 10 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy IV – 11 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy V – 6 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy VI – 11 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 

Do udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 65 uczniów/uczennic.

Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 • z klasy I - 18 uczniów/uczennic

 • z klasy II - 10 uczniów/uczennic

 • z klasy III - 9 uczniów/uczennic

 • z klasy IV – 11 uczniów/uczennic

 • z klasy V – 6 uczniów/uczennic

 • z klasy VI – 11 uczniów/uczennic

 

Uczniowie z listy rezerwowej:

 • z klasy III - 1 uczennica

 

Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w dniu 01.09.2014 r., oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.

 

L.p

Nazwisko i imię

Wyjazd warsztatowy do Koszyc

Warsztaty krajowe ZPSM Kielce

1

Augustyn Monika

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

2

Bielawski Dominik

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

3

Cedro Karolina

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

4

Chmielarz Krzysztof

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III, zespół muzyki rozrywkowej

5

Chmielewski Jakub

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

6

Driański Łukasz

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

7

Duda Maria

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

8

Dudkiewicz Anna

zakwalifikowany/a

kontynuacja basso continuo gr. IV

9

Dudkiewicz Piotr

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

10

Gaj Antonina

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

11

Gajos Zuzanna

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a trio fortepianowe

12

Garstka Maciej

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki dawnej

13

Gentile Greta

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

14

Gołdyń Izabela

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

15

Gomułka Kamil

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

16

Gomułka Patryk

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

17

Grabka Emilia

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

18

Grabowska Aleksandra

zakwalifikowany/a

zespół muzyki dawnej

19

Gutkowski Piotr

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

20

Guz Ksawery

zakwalifikowany/a

kontynuacja basso continuo gr. II

21

Ignaczak Elżbieta

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a kwartet smyczkowy

22

Janus Adrian

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

23

Jaworska Natalia

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

24

Jerzak Antoni

zakwalifikowany/a

kontynuacja solfeż gr. V

25

Kasperek Łukasz

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a basso continuo gr. I

26

Kloc Natalia

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

27

Kmiecik Cezary

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

28

Kołomański Sebastian

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a basso continuo gr. I

29

Kościuszko Anna

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

30

Kowalski Jakub

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

31

Kowalski Łukasz

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

32

Kozieł Maja

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

33

Kraj Klara

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

34

Kuśmierczyk Magdalena

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

35

Kwapisz Tomasz

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

36

Lamczyk Marika

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

37

Legenc Dorota

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

38

Łakomiec Magdalena

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II, kwartet smyczkowy

39

Łoboda Klaudia

zakwalifikowany/a

kontynuacja basso continuo gr. II

40

Makowski Dawid

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

41

Mariańczyk Weronika

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV, zespół muzyki dawnej

42

Mendak Dominik

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. V, basso continuo gr. III

43

Pakuła Marcin

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a trio fortepianowe

44

Pasierbek Martyna

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a trio fortepianowe

45

Paszkowska Gabriela

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

46

Pawłowska Anna

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a zespół muzyki rozrywkowej

47

Prokop Magdalena

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

48

Samczyńska Zuzanna

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a kwartet smyczkowy

49

Skorupska Magdalena

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

50

Sokołowska Julia

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

51

Stefańska Joanna

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

52

Styczeń Bartłomiej

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

53

Szajewski Miłosz

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

54

Szmajdel Piotr

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

55

Tombarkiewicz Karol

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

56

Wawrzeńczyk Kamila

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. II

57

Wesołowska Izabela

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

58

Wiech Bruno

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. I

59

Woźniak Barbara

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr. III

60

Wójcik Katarzyna

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a kwartet smyczkowy

61

Wójcik Piotr

niezakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

62

Wróblewski Mateusz

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

63

Zając Adrianna

zakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a

64

Zawadzka Jolanta

zakwalifikowany/a

zakwalifikowany/a solfeż gr IV

65

Ziach Natalia

zakwalifikowany/a

kontynuacja basso continuo gr. IV

 

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu:

L.p

Nazwisko i imię

Wyjazd warsztatowy do Koszyc

Warsztaty krajowe ZPSM Kielce

1.

Nosarzewska Paula

niezakwalifikowany/a

niezakwalifikowany/a