Wyniki II etapu rekrutacji warsztatów basso continuo i warsztatów solfeżowych

 • Drukuj

Ogłoszenie wyników na podstawie protokołu z dnia 17.02.2014 roku z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów do warsztatów krajowych w ramach projektu pn.: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ” w II etapie realizacji projektu (styczeń - grudzień 2014 r.)

 Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – Jerzy Kosanowski – kierownik projektu, Członek Komisji – Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych, Sekretarz Komisji – Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych w dniu 17 lutego 2014 roku dokonano wyboru uczniów i uczennic do warsztatów basso continuo i warsztatów solfeżowych realizowanych w ramach projekt współpracy ponadnarodowej: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 Proces rekrutacji prowadzony był w okresie od 27 stycznia do 17 lutego 2014 r.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 27.01-17.02.2014 r. złożono łącznie 13 formularzy rekrutacyjnych wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie:

 • z klasy I – 6 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy II – 3 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy III – 1 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy IV – 1 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

 • z klasy V – 2 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

Do udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 13 uczniów.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 • z klasy I - 6 uczniów/uczennic

 • z klasy II - 3 uczniów/uczennic

 • z klasy III - 1 uczniów/uczennic

 • z klasy IV – 1 uczniów/uczennic

 • z klasy V – 2 uczniów/uczennic

Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w dniu 17 lutego 2014 r., oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.

Lp.

Nazwisko i imię

Zakwalifikowani na warsztat

Prowadzący warsztaty

1

Barszcz Stanisław

basso continuo gr. V

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

2

Dudkiewicz Anna

basso continuo gr. IV

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

3

Garstka Maciej

basso continuo gr. II

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

4

Grzegorzewska Dorota

solfeż gr. V

Karolina Korzeń

5

Guz Ksawery

basso continuo gr. III

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

6

Jerzak Antonii

solfeż gr. V

Karolina Korzeń

7

Łoboda Klaudia

basso continuo gr. III

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

8

Materek Wiktor

solfeż gr. V

Karolina Korzeń

9

Niewczas Maksym

solfeż gr. V

Karolina Korzeń

10

Prokop Magdalena

basso continuo gr. II

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

11

Sikora Karol

solfeż gr. V

Karolina Korzeń

12

Stefanczyk Przemysław

basso continuo gr. I

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka

13

Zaiach Natalia

basso continuo gr. IV

Edyta Piwowarczyk i Katarzyna Sroka