SPRAWOZDANIE Z KONCERTÓW PODSUMOWUJĄCYCH WARSZTATY - Kielce 2014

  • Drukuj

SPRAWOZDANIE Z KONCERTÓW PODSUMOWUJĄCYCH WARSZTATY ORKIESTROWE I KONCERTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ – KIELCE 2014

 

W dniach 20-25.11. 2014 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach odbywały się wspólne warsztaty uczniów kieleckiej szkoły II stopnia oraz studentów Konserwatorium w Košicach (Słowacja) wchodzących w skład orkiestry symfonicznej, powstałej na potrzeby realizacji założeń projektu współpracy ponadnarodowej "Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .

Wspomniane warsztaty były kontynuacją pracy, jaką orkiestra i dyrygent – Bartolomej Buraš wykonali podczas spotkania, które  miało miejsce w październiku 2014 roku podczas wyjazdu warsztatowego uczniów ZPSM w Konserwatorium w Košicach. Głównym celem pobytu gości z Košic w Kielcach było więc doskonalenie umiejętności wspólnego muzykowania podczas prób programu, który wypełnić miał finałowe koncerty podsumowujące przedostatnią edycję warsztatów orkiestrowych. Oprócz studentów ze szkoły partnerskiej, którzy zasiedli przy pulpitach wraz z uczniami naszej szkoły, przybyli również pedagodzy z Konserwatorium: Bartolomej Buraš (dyrektor Konserwatorium i dyrygent), Milan Červenak (wiolonczelista i kameralista), Irena Červenakova (pianistka, kameralistka i akompaniatorka), Lubomir Demeter (solfeż, organy), Zuzanna Slivkova (pianistka, akompaniatorka), Erik Jambor (fortepian i fortepian jazzowy). Brali oni udział w hospitowaniu pracy uczniów podczas zajęć II edycji warsztatów krajowych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły muzycznej w Kielcach.

Podczas pobytu członkowie orkiestry odbyli łącznie ok. 18 godzin prób, w tym próby przed koncertami. Jednak nie tylko ten czas był czasem pracy. W dniu 21 listopada 2014 roku zarówno goście ze Słowacji, jak i uczniowie i pedagodzy kieleckiej szkoły muzycznej uczestniczyli w koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncert był zatytułowany „BARWY ROMANTYZMU”, co miało odzwierciedlenie w programie, w którym znalazły się następujące pozycje: J. SIBELIUS Finlandia op. 26,F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY Koncert skrzypcowy e-moll  op. 64, R. SCHUMANN III Symfonia Es-dur Reńska op. 97. Solistą był wybitny skrzypek polski o międzynarodowej sławie - Konstanty Andrzej Kulka, którego nieczęsto można usłyszeć w Kielcach.

W sobotę 22 listopada br., wieczorną porą odbyła się dyskoteka, zorganizowana przez Samorząd ZPSM, na którą zaproszeni byli studenci z Košic oraz uczniowie uczestniczący w projekcie. Kolejne trzy dni upłynęły pod znakiem przygotowania do koncertów. Przygotowania obejmowały zorganizowanie przejazdów, próby w nowej akustyce i odpowiedzialność za jakość poszczególnych wystąpień.

Pierwszy koncert, który  odbył się w niedzielę 23 listopada br., w  Miejskim Centrum Kultury  im. L. Staffa w Skarżysku –Kamiennej oraz trzeci koncert, który odbył się dwa dni później w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Wydarzenia muzyczne miały właściwie tan sam scenariusz. Inny nieco przebieg miał koncert drugi, w Sali Koncertowej naszej szkoły ZPSM w Kielcach, ponieważ łączył w sobie dwie uroczystości: Dzień Patrona Szkoły oraz Uroczysty Koncert Orkiestry Symfonicznej ZPSM w Kielcach i Konserwatorium w Košicach. Patronat honorowy tego koncertu objął Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski.

Druga edycja warsztatów orkiestrowych poświęcona była przygotowaniu utworów będących treścią wszystkich koncertów podsumowujących pracę orkiestry: M. Moyzes Uwertura „Naše Slovensko”, J. Haydn II Koncert wiolonczelowy „D-dur Hob. VIIb: 2, op. 101”, F. Schubert Symfonia nr 8 h-moll „Niedokończona”. Tradycją programową koncertów orkiestry kielecko-košickiej jest wykonanie choć jednego utworu kompozytora słowackiego.
I tak, w drugiej edycji pojawiła się Uwertura Uroczysta Nasza Słowacja (Naše Slovensko) Mikulaša Moyzesa. Utwór tennależy do najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych utworów orkiestrowych Moyzesa. Stylistycznie wpisuje się w szeroko pojęty nurt europejskiej XIX-wiecznej muzyki orkiestrowej z wyraźnymi wpływami niemieckich symfoników tego okresu.

Wybór drugiego utworu związany był z wyborem solisty – wybitnego studenta klasy wiolonczeli Konserwatorium w Košicach – Jána Bogdana. Ján zaczął grać na wiolonczeli w wieku pięciu lat, a wkrótce potem rozpoczął naukę w Konserwatorium w Košicach na Słowacji w klasie Milana Červenaka. Zadebiutował jako solista z Orkiestrą Filharmonii Koszycach w wieku 12 lat i od tego czasu koncertował z nią wiele razy. Od ósmego roku życia był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród, m.in.: „Młody Słowacki Wiolonczelista” – I miejsce, „Wettbewerb für Violoncello" w Liezen – I miejsce, „Eugen Suchoň” – laureat konkursu, „Talent Nowej Europy” organizowany przez CEF i „Slovnaft” – stypendysta, Konkurs Uczniów Słowackich Konserwatoriów – I miejsce, „Talent dla Europy” – międzynarodowy konkurs w Dolnym Kubinie (130 zawodników z 9 krajów Europy i Azji) – I miejsce w kategorii wiolonczeli i ogólny laureat konkursu.

Symfonia nr 8 h-moll „Niedokończona” F. Schuberta była pierwszą propozycją programową, jaką zgłosił radzie programowej dyrygent orkiestry – p. Bartolomej Buraš. Jest ona najczęściej wykonywaną symfonią przez młodzieżowe orkiestry symfoniczne. Składają się na to dwa powody: jest jedną z najpopularniejszych symfonii w historii gatunku oraz składa się tylko z dwóch części (zdecydowana większość symfonii jest 4-częściowa).

Wszystkie koncerty orkiestry uczniów ZPSM w Kielcach i studentów Konserwatorium w Košicach zostały przyjęte z dużym uznaniem. Świadczy o tym fakt, iż po zaprezentowaniu przygotowanego programu, publiczność domagała się bisów. Wykonano więc dodatkowo niezwykle popularną Arię na strunie G (jest to jedna z części Suity Orkiestrowej D-dur nr 3 J. S. Bacha) oraz  Gaspara Cassado – Suitę na wiolonczelę solo.

Tak gorące przyjęcie młodych muzyków napawa optymizmem organizatorów tego przedsięwzięcia zwłaszcza przed koncertami zamykającymi projekt, które odbędą się pod koniec czerwca 2015 r.

Katarzyna Szymczyk