Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego nauczycieli

  • Drukuj

Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

nauczycieli do wyjazdu studyjnego do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ”

w I etapie realizacji (kwiecień-czerwiec 2013 r.)

Kielce 24.05.2013 r.

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji  – Jerzy Kosanowski – kierownik projektu

Członkowie Komisji – Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych

Sekretarz Komisji – Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych

                                        

Proces rekrutacji prowadzony był w okresie 16 do 24 maja 2013 r.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 16-24 maja 2013 r. złożono łącznie 17 deklaracji uczestnictwa.

Do  udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 17 nauczycieli z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w  dniu 24 maja oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Barszcz Mariusz

 

10.

Olczyk Bogusław

 

2.

    Błaszkiewicz Krzysztof

 

11.

Pasieka Zbigniew

 

3.

Czajkowski Marcin

 

12.

Paszkowska Małgorzata

 

4.

Florek Maurycy

 

13.

Sroka Katarzyna

 

5.                      

Głąb Jolanta

 

14.

Stojek Marcin

 

6.

Hodur Jacek

 

15.

Szymańska Anna

 

7.

Kociuba Alicja

 

16.

Trzebiński Michał

 

8.

Kustra Grzegorz

 

17.

Wolska - Ścipniak Agnieszka

 

9.

Lenckowska Anna