Protokół kwalifikacyjny 2015 III etap rekrutacji warsztaty krajowe i Koszyce

 • Drukuj

Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów do warsztatów krajowych oraz warsztatów wyjazdowych do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ” w III etapie realizacji projektu (styczeń - czerwiec 2015 r.)

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji       – Jerzy Kosanowski – kierownik projektu

Członkowie Komisji              – Katarzyna Szymczyk – koordynator ds. merytorycznych

Sekretarz Komisji                  – Artur Armata – specjalista ds. organizacyjnych

 

1. Proces rekrutacji prowadzony był w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 9 stycznia 2015 r.

2. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 01.12.2015 r. złożono łącznie 79 formularzy rekrutacyjnych.

 • z klasy I  – 25 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy II  – 15 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy III  – 14 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy IV – 9 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy V – 7 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego
 • z klasy VI – 9 zgłoszeń formularza rekrutacyjnego

3. Do  udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 79 uczniów/uczennic.

3.1  Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie:

 • z klasy I -  25 uczniów/uczennic
 • z klasy II -  15 uczniów/uczennic
 • z klasy III - 14 uczniów/uczennic
 • z klasy IV – 9 uczniów/uczennic
 • z klasy V – 7 uczniów/uczennic
 • z klasy VI – 9 uczniów/uczennic

 

3.2 Uczniowie z listy rezerwowej:

 • nie dotyczy

4. Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Szkole w  dniu 09.01.2015 r., oraz na stronie internetowej projektu. Ponadto otrzymali ją wychowawcy klas celem zapoznania uczniów z wynikami rekrutacji.

Na tym protokół zakończono.

Kielce 09.01.2015 r.