I wizyta nauczycieli w Koszycach

  • Drukuj

W dniach 26 – 29.05.2013 r. odbył się pierwszy z dwóch wyjazdów studyjnych nauczycieli ZPSM im. Ludomira Różyckiego w Kielcach zaplanowanych w ramach projektu Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka. Głównym celem wyjazdu było bezpośrednie nawiązanie kontaktów między nauczycielami naszej szkoły i nauczycielami Konserwatorium Muzycznego w Koszycach oraz zebranie materiałów do realizacji celów projektu.

Człowiek najlepsza inwestycja

I wyjazd studyjny nauczycieli

Z 34 nauczycieli biorących udział w projekcie, w I wyjeździe studyjnym wzięło udział 17 następujących specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon/dyrygent orkiestry dętej i big bandu, klawesyn/ nauczyciel akompaniamentu i basso continuo, solfeż oraz kierownicy sekcji działających w szkole. Pierwszy dzień pobytu rozpoczął wykład dyr. Konserwatorium p. B. Buraša, w trakcie którego nastąpiła prezentacja i omówienie struktury szkolnictwa artystycznego na Słowacji, a w szczególności zasad funkcjonowania Konserwatorium w Koszycach.
Informacje dotyczące organizacji szkolnictwa i Konserwatorium były kluczowe dla dalszej pracy badawczej zespołu nauczycieli naszej szkoły. Ujawniło się bowiem wiele podobieństw, ale i różnic, których nie sposób ominąć – choćby 3 godziny tygodniowo zajęć przedmiotu głównego (u nas tylko 2 godz.), brak niektórych specjalności, np. harfa i cymbały oraz zdecydowanie mniejszy zakres wymagań z przedmiotów ogólnokształcących, niż w naszych liceach, co ma wymierny wpływ na ilość przedmiotów zawodowych.
Dalszy program pobytu uwzględnił udział naszych nauczycieli w lekcjach otwartych i warsztatowych w poszczególnych specjalnościach oraz udział w rozmaitych koncertach prezentujących dorobek pedagogiczny i artystyczny Konserwatorium w Koszycach. Nauczyciele uczestniczyli w kilku lekcjach obserwując pracę z uczniami w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.
Nauczyciele uczestnicząc w zajęciach i koncertach mieli bezpośredni kontakt z efektami dydaktycznymi, mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, skonfrontować formy pracy oraz obserwować ich praktyczne zastosowanie. Wielu z nich nawiązało stałą współpracę z nauczycielami swojego przedmiotu poprzez kontakt e-mailowy, dzięki któremu mogą wymieniać się doświadczeniami i materiałami dydaktycznymi. Takiej formie współpracy sprzyjać będzie także uruchomiona w ramach projektu platforma e-twinningowa. Zebrane przez nauczycieli materiały posłużą do organizacji warsztatów z uczniami oraz – wzbogacone doświadczeniami nauczycieli biorących udział w II wyjeździe – będą podstawą do modernizacji szkolnych programów nauczania i konkretyzacji merytorycznej wizji nowych kierunków kształcenia.