Biuletyn seminaryjny

Zapraszamy do pobrania biuletynu seminaryjnego - plik pdf

Harmonogram warsztatów orkiestrowych

HARMONOGRAM WARSZTATÓW ORKIESTROWYCH – KIELCE 21-27.06 2015

w ramach projektu „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wyjazdu do Koszyc

„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”                              

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZAPRASZA RODZICÓW I UCZNIÓW NA ZEBRANIE INFORMACYJNE, DOTYCZĄCE
WYJAZDU WARSZTATOWEGO DO KONSERVATORIUM W KOSZYCACH NA SŁOWACJĘ.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA 2015 ROKU O GODZ. 17.00 W SALI A2 55 ZPSMUL. WOJEWÓDZKA 12W KIELCACH!

Zaproszenie na seminarium

Z A P R O S Z E N I E

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach we współpracy z Konzervatorium w Košicach (Słowacja) od marca 2013 r. do czerwca 2015 r. realizują projekt współpracy ponadnarodowej pn. „Tradycja, przyszłość-niech połączy nas muzyka” współfinansowany ze środków UE w ramach PO KL. Jednym z zadań projektu jest upowszechnianie jego efektów.

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla uczniów na spotkanie po Koszycach

UCZESTNICY WARSZTATÓW SYMFONICZNYCH W KOSZYCACH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W RAMACH PROJEKTU PO KL „TRADYCJA, PRZYSZŁOŚĆ – NIECH POŁĄCZY NAS MUZYKA” ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NAUCZYCIELI, UCZNIÓW NA SPOTKANIE.

Czytaj więcej...