REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA II ETAP

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA II ETAP WARSZTATÓW KRAJOWYCH I WARSZTATU WYJAZDOWEGO DO KONSERWATORIUM KOSZYCE
NA SŁOWACJI!

 

Ogłaszamy nabór uczniów i uczennic ZPSM II st. w Kielcach do udziału w rekrutacji uzupełniającej II edycji projektu współpracy ponadnarodowej „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Udział obejmuje 35 godzinne warsztaty w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Rekrutacja obejmuje warsztat basso continuo w czterech grupach, warsztat solfeżowy w pięciu grupach, warsztat muzyki dawnej, warsztat muzyki rozrywkowej oraz warsztat zespołów kameralnych: trio fortepianowe i kwartet smyczkowy. Rekrutacja dotyczy również wyjazdu warsztatowego uczniów do Konserwatorium Koszyce na Słowacji.

 

Uczniowie i uczennice kwalifikujący się do projektu musieli spełnić następujące kryteria:

  • być uczniem lub uczennicą szkoły II st.

  • posiadać wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i ogólnych

  • posiadać pozytywną rekomendację nauczyciela prowadzącego ucznia/uczennicę

  • posiadać właściwą motywacje do wzięcia udziału w projekcie oraz koncepcja  wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w projekcie w oparciu o opis w formularzu rekrutacyjnym.

 

Ponad to uczniowie podczas realizacji warsztatów podejmą współpracę e-Twinningową
z Kolegami/Koleżankami ze szkoły w Koszycach, za pomocą platformy internetowej.
Podsumowaniem w/w warsztatów będzie koncert, który odbędzie się pod koniec 2014 roku. W trakcie koncertu uczniowie zaprezentują umiejętności zdobyte podczas realizacji warsztatów krajowych.

Zgłoszenia do projektu składać można w Biurze Projektu do dnia 31.08.2014 r. do godz. 1500, na formularzu rekrutacyjnym, który pobrać można w wersji elektronicznej (pobierz formularz) lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (pokój nr A32).

Ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie można zapoznać się w dokumencie Regulamin uczestnictwa w projekcie .