Informacja z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego nauczycieli do wyjazdu studyjnego

Informacja z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

nauczycieli do wyjazdu studyjnego do Konserwatorium Koszyce na Słowacji w ramach projektu
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka ”

w I etapie realizacji (kwiecień-czerwiec 2013 r.)

 

Kielce 24.05.2013 r.

Komisja w składzie:

  • Przewodniczący Komisji - Jerzy Kosanowski (kierownik projektu)
  • Członkowie Komisji - Katarzyna Szymczyk (koordynator ds. merytorycznych)
  • Sekretarz Komisji - Artur Armata (specjalista ds. organizacyjnych)

Proces rekrutacji prowadzony był w okresie 16 do 24 maja 2013 r.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w wyznaczonym terminie 16-24 maja 2013 r. złożono łącznie 17 deklaracji uczestnictwa.

Do  udziału w Projekcie komisja zakwalifikowała 17 nauczycieli z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Imienna lista uczestników Projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu - lista uczestników.