Spotkanie na temat pobytu w Koszycach

Uczestnicy warsztatów symfonicznych w Koszycach, które odbyły się w ramach projektu PO KL „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” zapraszają wszystkich chętnych nauczycieli, uczniów, rodziców na spotkanie. Chcemy podzielić się ze wszystkimi naszymi wspomnieniami ze wspólnie spędzonych dni w konserwatorium w Koszycach zwłaszcza, że to początek naszej współpracy...  

Spotkanie odbędzie się w środę, 6 listopada 2013r. o godz. 18.00. w sali kameralnej ZPSM w Kielcach.

WARSZTATY UCZNIOWSKIE

WARSZTATY UCZNIOWSKIE W RAMACH PROJEKTU PO KL
„Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”

        Realizacja głównego celu projektu jest związana z różnego rodzaju warsztatami przeznaczonymi dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia. We wrześniu 2013 r. odbyła się rekrutacja uczniów do dwóch form uczestnictwa:

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne

Zespół projektowy zaprasza kierowników sekcji i nauczycieli prowadzących warsztaty w ramach projektu: „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka” na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 11 października 2013r., o godz. 13:15 w sali kameralnej w ZPSM. Spotkanie dotyczy uzupełnienia dokumentacji warsztatów oraz przekazania sprzętu multimedialnego!

ROZPOCZĘCIE UCZNIOWSKICH WARSZTATÓW

ROZPOCZĘCIE UCZNIOWSKICH WARSZTATÓW!

Zapraszamy uczniów i uczennice ZPSM w Kielcach, którzy przeszli pozytywnie etap rekrutacji do czynnego udziału w warsztatach krajowych naszej szkole w ramach projektu: „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka”. Celem przeprowadzenia warsztatów jest podniesienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uczniów/nic ZPSM II st.
w Kielcach, jak również integracja muzyczna z młodzieżą słowacką, poprzez uczestnictwo w różnych formach współpracy obu stron w trakcie całego okresu realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze uczniów

Ogłaszamy nabór uczniów i uczennic ZPSM II st. w Kielcach do udziału w I edycji projektu współpracy ponadnarodowej „Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka”.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu

OGŁOSZENIE!!!
„TRADYCJA, PRZYSZŁOŚĆ – NIECH POŁĄCZY NAS MUZYKA”

Zespół projektowy zaprasza uczniów II st. ZPSM na spotkanie informacyjne, dotyczące realizacji powyższego projektu.
Spotkanie odbędzie się dnia 19 czerwca br., o godz. 17.00 w budynku ZPSM ul. Wojewódzka 12 w Sali audytoryjnej AII 56.
Na spotkaniu zostanie omówiony międzynarodowy projekt muzyczny skierowany dla uczniów i nauczycieli ZPSM w Kielcach. Podczas prezentacji multimedialnej będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu.

 

Zamówienie 1/13/P/POKL

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór koordynatora projektu, specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie POKL „Tradycja, przyszłość – niech połączy nas muzyka” (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)

Szczegóły zamówienia